બાળકોને પાવડર લગાવતી વખતે આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

હેલ્થ

નવજાત બાળકની માતાએ તેના બાળકની સંભાળ ખૂબ જ ખાસ રીતે રાખવી. તેના ખોરાકથી લઈને તેના કપડા સુધીની દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કારણ કે બાળકની તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા અને તેના સ્વાસ્થ્યને પણ અસર થાય છે. કેટલીકવાર સ્ત્રીઓ કેટલીક ભૂલો કરે છે જે બાળકના સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે. તેમાંથી એક ભૂલો પાવડરને ખોટી રીતે લાગવાની છે. જો તમે પણ તમારા બાળકને પાઉડર લગાવો છો, તો પછી આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખો અને આ ભૂલો ન કરો.

૧) જો બાળકને ત્વચાની એલર્જી હોય તો પાઉડર ન લગાવો :- નવજાત શિશુઓની ત્વચા ખૂબ જ નાજુક હોય છે અને તેમની ત્વચા પરની દરેક વસ્તુ ખૂબ જ ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે. જો તમને તમારા બાળકના શરીર પર લાલ દાણા અથવા લાલ નિશાન હોય છે, તો પાઉડરનો ઉપયોગ ન કરો. જ્યારે તમે બાળક ને વધારે પાવડર લગાવશો તો બાળકના શરીરમાં એલર્જી થાય છે.

૨) બેબી પ્રોડક્ટ વાપરવાનો આગ્રહ રાખો :– સ્ત્રીઓ સૌથી મોટી ભૂલ એ કરે છે કે તે તેમના બાળક પર બેબી પ્રોડક્ટ્સ લાગુ કરતી નથી. આનાથી બાળકની ત્વચા પર લાલાશ થઈ શકે છે. બેબી પ્રોડક્ટ્સ બાળક પર લાગુ પડે છે, કારણ કે તે ખાસ કરીને બાળકો માટે બનાવવામાં આવે છે. તેથી તમારા બાળક માટે બાળકના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

૩) આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરશો નહીં :- જો તમે બાળકને પાઉડર લગાવતી વખતે પફનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો પછી તમે સૌથી મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. કારણ કે જ્યારે તમે બાળકને પાઉડર લગાડો છો, ત્યારે પાવડર ફૂંકાય છે, જેના કારણે તે બાળકની આંખ અને નાકમાં જાય છે. આ કિસ્સામાં પણ બાળકને ઘણું નુકસાન થઈ શકે છે.

૪) સ્નાન કર્યા પછી તરત પાવડર ન લગાવો :- જો બાળક ને નવડાવ્યું છે, તો તરત જ પાવડર લગાવશો નહીં. ભીની ત્વચા પર પાવડર ઠંડું થવાનું જોખમ હોઈ શકે છે, જે બાળકની ત્વચાને પણ અસર કરી શકે છે. આ માટે પહેલા બાળકના ભીના શરીરને સારી રીતે સાફ કરો અને ત્યારબાદ પાવડર લગાવો. આનાથી બાળકને ત્વચાની કોઈ તકલીફ થશે નહીં.

૫) આ જગ્યાએ પાવડર ન લગાવવો :- પાવડર લગાવતી વખતે એ વાત નું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે બાળકના આંતરિક ભાગ પર પાવડર ન લગાવવો. બાળકના આંતરિક ભાગ ખુબજ નાજુક હોય છે અને ત્યાં એલર્જી પણ થઇ શકે છે.

૬) વધારે પાવડર ન લગાવવો :- બાળકોને હંમેશા ઓછો પાવડર લગાવવો જોઈએ કારણ કે બાળકો હંમેશા જ્યાં-ત્યાં હાથ લગાવે એટલે જો પાવડર વાળી જગ્યા એ હાથ લાગે તો બીમારી ની શક્યતા વધી જાય છે કારણ કે બાળક હાથ મોઢામાં નાખે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *