જાણો, તમારા ઘરમાં પિતૃનો ફોટો ક્યાં સ્થાન પર મૂકવો જોઈએ અને ક્યાં સ્થાન પર ન મુકવો જોઈએ?

જયોતિષ શાસ્ત્ર

લગભગ બધા જ લોકોના ઘરોમાં પિતૃઓનો ફોટો હોય છે. ઘરમાં પિતૃઓની તસવીર લગાવવાથી પરિવાર પર તેમના આશીર્વાદ રહે છે અને ઘરના લોકોને ઘણા લાભ પણ થાય છે. જો પિતૃઓના ફોટાને ખોટા સ્થાન પર મુકવામાં આવે, તો તે અશુભ ફળો આપે છે. તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે, ઘરમાં પિતૃઓના ફોટા કઈ દિશામાં અને તે ક્યાં સ્થાન પર સ્થાપિત કરવા જોઈએ…

1. તમારા ઘરના મંદિરમાં ક્યારેય પિતૃઓનો ફોટો ન મુકવો જોઈએ. મંદિરમાં પિતૃનો ફોટો રાખવાથી અશુભ ફળ પ્રાપ્ત છે.

2. જો તમારા ઘરમાં મંદિર ઇશાન ખૂણા (ઉત્તર-પૂર્વ) માં હોય, તો પિતૃઓનો ફોટો પૂર્વ દિશામાં રાખવો જોઈએ, જો મંદિર પૂર્વ દિશામાં હોય તો, પિતૃના ફોટાને ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં રાખવો જોઈએ.

3. ઘરના ઉત્તરીય ભાગમાં, અથવા કોઈ પણ રૂમમાં જ્યાં તમે ફોટો મૂકવા માંગો છો, ત્યાં પિતૃઓનો ફોટો દિવાલ પર જ લગાવવો જોઈએ.

4. પિતૃના ફોટાને ઘરના નૈઋત્ય ખૂણામાં રાખવો જોઈએ નહીં. ઘરની પ્રગતિ માટે આ અશુભ માનવામાં આવે છે.

5. આ સિવાય ઘરની પશ્ચિમ અથવા દક્ષિણ દિશામાં પૂર્વજોના ફોટો મૂકવો જોઈએ નહીં. આ દિશામાં ફોટો લગાવવાથી ઘરની સંપત્તિને નુકસાન થાય છે.

6. ઘરના બ્રહ્મ સ્થાન એટલે કે ઘરની મધ્યમાં પણ પિતૃનો ફોટો રાખવો જોઈએ નહીં. આ સ્થાન પર પિતૃની તસવીર લગાડવાથી ઘરના માલ સામાનને નુકસાન થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *