ઝાડ પર સફેદ અને લાલ રંગના પટ્ટા શા માટે બનાવવામાં આવે છે? જાણો, તેનું વેજ્ઞાનિક કારણ.

જાણવા જેવું

રસ્તાની આજુ-બાજુ લગાવેલા ઝાડ પર આપણે વારંવાર જોઈએ છીએ કે મૂળની ટોચ ઉપર સફેદ અને લાલ રંગના પટા દોરેલા જોવા મળે છે. ઝાડના નીચેના ભાગમાં કલર કરવાની આ પદ્ધતિ ખૂબ જૂની છે. પરંતુ તમે ક્યારેય આના વિશે વિચાર્યું છે? આની પાછળ ઘણા વેજ્ઞાનિક કારણો છે, જેના વિશે આપણે જાણતા નથી.

ઝાડના નીચેના ભાગમાં કલર કરવાની આ પદ્ધતિ ખૂબ જ જૂની છે. આની પાછળનું એક જ કારણ છે કે, લીલોતરીવાળા ઝાડને વધુ શક્તિ મળે.આપણે જોયું હશે કે ઝાડમાં તિરાડો પડે છે અને તેની છાલ નીકળવા લાગે છે, જેના કારણે ઝાડ નબળા પડે છે. તેથી, ઝાડને મજબૂત કરવા માટે સફેદ અને લાલ રંગના પટા મારવામાં આવે છે. કલર કરવાથી ઝાડનું આયુષ્ય પણ વધે છે.

ઝાડ પર કલર કરવાનું એક કારણ એ પણ છે કે તેમાં જીવાતો થતી નથી. કારણ કે જંતુઓ કોઈપણ ઝાડને અંદરથી પોલું કરી નાખે છે, પરંતુ કલર કરવાથી ઝાડમાં જંતુઓ થતાં નથી. ઝાડને કલર કરવાથી તે જીવજંતુઓથી બચી શકે છે.

ઝાડને કલર કરવાથી તેમની સલામતી પણ જળવાય છે. તેનો આ સંકેત થાય છે કે વનવિભાગની નજરમાં વૃક્ષો છે અને તેને કાપવામાં આવતા નથી. કેટલાક સ્થળો પર ઝાડને કલર કરવા માટે માત્ર સફેદ રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી જગ્યાએ લાલ અને વાદળી રંગનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય રસ્તાની આજુ-બાજુ લગાવેલા ઝાડને પણ સફેદ કલરથી રંગવામાં આવે છે, જેથી રાતના અંધારામાં પણ, આ ઝાડ તેમની ચમકના લીધે સરળતાથી જોઈ શકાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *